bba

Inkomensbeheer


Inkomensbeheer ook wel budgetbeheer genoemd, is geheel vrijwillig. Inkomensbeheer is een ondersteuning voor uw financiële administratie. Het kan gaan om het beheer van uw hele administratie, maar ook een deel daarvan. U kunt deze dienst tijdelijk inhuren, maar ook voor langere duur.


Inkomensbeheer is een dienstverlening welke wordt ingevuld naar uw wensen. Deze zal veelal door de cliënt zelf worden bekostigd.
Bij een intake gesprek zal worden gekeken naar de mogelijkheden. Aan de hand van een analyse zal en een plan van aanpak worden gemaakt welke in overeenstemming met u als klant zal leiden tot uwe inkomensbeheer.

Budgetcoaching:

Ook werkgevers kunnen zich richten tot BBA. BBA biedt begeleiding aan werknemers in de vorm van Budgetcoaching. Deze dienstverlening in de vorm van Budgetcoaching inhuren kan grote financiële- en psychosociale problemen voorkomen.

Werkgevers hebben mogelijkheden om financiële problemen te signaleren bij hun werknemers. Een signaal kan zijn het leggen van loonbeslag op het salaris van de werknemer. Verregaande problemen financiële- en psychosociale problemen kunnen ontstaan met het gevolg een niet goed functionerende werknemer.


Contactgegevens


KvK-nummer: 58002553

Correspondentieadres
Postbus 4102, 7320 AC Apeldoorn

Nieuwe aanmeldingen
06 51 84 38 21

Cliënten
maandag t/m donderdag 9:00 - 11:00
085 130 11 60

Overige organisaties
maandag t/m donderdag 9:00 - 12:00
085 130 11 61